Tina - 2020-08-10 11.54.50
Tina Klitgaard

Tina Klitgaard

Kostvejleder & Livsstilscoach

Mærk dig selv med Mindfulness

Mindfulness – et frirum:

Vi lever i en tid, hvor det bliver lagt mere pres på den enkelte – dels i arbejdssituationen, dels i privat regi. Der effektiviseres på arbejdspladserne, og på det personlige plan stilles der ofte krav om både sund kost, mere motion og det perfekte jeg.

Følger du med på dette ræs eller giver du dig selv et frirum? Et frirum, hvor du kan mærke dig selv og hvad du står for. Mindfulness kan give dig dette. Få lettet presset og mærk dig selv. Du skal have dig selv med hele vejen, og du bestemmer selv hvor langt, og hvilken vej du vil gå.

Når du søger hjælp hos mig, giver jeg dig de rette redskaber til netop at finde ind til dette frirum. Et frirum som du kan finde frem hver gang du har behov for ro. Den ro du opnår ved mindfulness kan give dig den pause, som giver dig det der skal til, for at du kan fungere på bedste vis i din hverdag.

Du er velkommen tl at kontakte mig her

Fakta om mindfulness:

Mindfulness meditation kan forebygge stress, depression og andre fysiske og psykiske lidelser, og det kan skabe indre ro og lykke.

Mindfulness kan også bruges i forbindelse med et ønsket vægttab – at spise med mindfulness er en god måde at komme i gang med et vægttab på, – at du lytter til din krop og handler på de behov som kroppen har.

Mindfulness kan virke som antidepressiv medicin, men tilrådes ikke til personer der har en klinisk depression, før man begynder at få det bedre. Først her vil man at være modtagelig for mindfulness.

Det har længe været kendt, at samtaleterapi kan hjælpe os med at omstrukturere vores tankemønstre. Lykkes det os at vende destruktive tankemønstre til konstruktive, smitter det af på vores følelser. Vi bliver mere optimistiske og glade.

Betragter man et menneske, som modtager psykoterapi, mens vedkommende ligger i en hjernescanner, vil man kunne se, hvordan terapien skaber øget aktivitet i de centre, der styrer vores tanker (den præfrontale og de kortikale dele af hjernen). I takt med, at man får kontrol over tankemylderet, falder hjerneaktiviteten i de områder, der håndterer vores følelser til ro (det limbiske system – amygdala og striatum).

Mennesker, der har psykiske problemer i form af f.eks. stress eller depression vil altså kunne bruge samtaleterapi til indirekte at genvinde kontrollen over sit følelsesliv via tankerne.

Mindfulness adskiller sig fra psykoterapi ved at virke direkte ind på de områder af hjernen der regulerer vores følelser. Metoden hæmmer aktiviteten i disse områder, hvilket får os til at tænke mere nøgternt og klart.

Jeg arbejder med enkeltpersoner eller mindre grupper efter ønske fra deltagerne. Der forventes tavshedspligt mellem deltagerne i gruppen.

Du er velkommen tl at kontakte mig her

Del dette blogindlæg

Facebook
Email
Scroll til toppen